NameMitgliedschaftbis
Ortschaftsrat Hainstadt
Ortschaftsrat Götzingen
Stadtrat - AfD
CDU
Ortschaftsrat Hainstadt
FW
Ortschaftsrat Einbach
Ortsvorsteher Rinschheim
Stadträtin - CDU
Ortsvorsteher Stürzenhardt
Stadtrat - CDU und Ortschaftsrat Götzingen
FW16.01.2017bis 16.01.2017
Stadtrat - SPD/Grün-Links.Bündnis für Buchen
Stadtrat - FW
Ortschaftsrat Eberstadt
Ortschaftsrat Stürzenhardt
Stadtrat - FW
Bürgermeister
FW
FW25.07.2018bis 25.07.2018
Stadtrat - SPD/Grün-Links.Bündnis für Buchen
Ortschaftsrat Hettigenbeuern
Ortschaftsrat Einbach
Ortschaftsrat Waldhausen
Stadtrat - CDU
Ortschaftsrat Rinschheim
Stadtrat - CDU
FW
Ortsvorsteher Götzingen a.D.
Ortsvorsteher Bödigheim a.D.
SPD
Ortschaftsrat Unterneudorf
Ortschaftsrat Unterneudorf
Ortschaftsrat Eberstadt
Ortschaftsrat Eberstadt
Stadtrat - CDU / Fraktionsvorsitzender
Ortschaftsrat Götzingen
Ortschaftsrat Stürzenhardt
Stadtrat - CDU und Ortschaftsrat Hainstadt
Ortschaftsrat Hainstadt
Stadtrat - CDU
Ortschaftsrat Hettingen
FW
Ortschaftsrat Hollerbach
13.10.2017bis 13.10.2017
Ortschaftsrat Waldhausen
CDU
Stadtrat - FW und Fraktionsvorsitzender
Ortschaftsrat Oberneudorf
Ortschaftsrat Hainstadt
Stadtrat - CDU und Ortschaftsrat Einbach
Ortschaftsrat Einbach
Stadtrat - CDU und Ortsvorsteher Bödigheim
Stadtrat - CDU und Ortsvorsteher Eberstadt
Ortschaftsrat Stürzenhardt
Ortschaftsrat Götzingen
Ortschaftsrat Unterneudorf
Ortschaftsrat Götzingen
Ortschaftsrat Hainstadt
Ortschaftsrat Götzingen
Stadtrat - FW und Ortschaftsrat Hettingen
Ortschaftsrat Hettingen
06.05.2019bis 06.05.2019
Ortschaftsrat Hettingen
Ortschaftsrat Waldhausen
Ortschaftsrat Oberneudorf
Ortschaftsrat Bödigheim
Ortsvorsteher Einbach
Ortschaftsrat Bödigheim
Ortschaftsrat Bödigheim
Stadtrat - SPD/Grün-Links.Bündnis für Buchen
Ortschaftsrat Rinschheim
Ortschaftsrat Oberneudorf
Ortschaftsrat Hainstadt
Ortschaftsrat Rinschheim
Stadtrat - CDU und Ortschaftsrat Hettingen
Ortschaftsrat Hettingen
Ortschaftsrat Hettingen
Ortsvorsteher a.D. Hettingen
Ortschaftsrat Hollerbach
Ortschaftsrat Hettigenbeuern
Ortschaftsrat Stürzenhardt
Ortschaftsrat Hollerbach
Ortsvorsteher Hettigenbeuern
Ortschaftsrat Rinschheim
Ortschaftsrat Bödigheim
Ortschaftsrat Hainstadt
Ortsvorsteher a. D. Hettigenbeuern
CDU07.09.2015bis 07.09.2015
Ortsvorsteher Oberneudrof
Ortschaftsrat Hettigenbeuern
Stadträtin SPD.Grün.Links/Bündnis für Buchen und Ortschaftsrat Bödigheim
SPD/Grün-Links.Bündnis für Buchen
Ortschaftsrat Hainstadt
Stadtrat - FW
CDU
Ortschaftsrat Rinschheim
Ortschaftsrat Hollerbach
Stadtrat - FW
Ortschaftsrat Bödigheim
Stadtrat - FW
Ortschaftsrat Waldhausen
BIGMUEG
Ortschaftsrat Einbach
Ortschaftsrat Eberstadt
Ortschaftsrat Oberneudorf
Ortsvorsteher a.D. Hollerbach
FW
Ortschaftsrat Oberneudorf
Stadtrat - CDU und Ortschaftsrat Waldhausen
Stadträtin - CDU und Ortsvorsteherin Hainstadt
Stadtrat - CDU und Ortsvorsteher Unterneudorf
Ortschaftsrat Unterneudorf
Stadtrat - SPD/Grün-Links.Bündnis für Buchen
Ortschaftsrat Hettingen
Ortschaftsrat Hainstadt
Ortsvorsteher Hettingen
Ortschaftsrat Götzingen
Stadträtin - CDU und Ortschaftsrat Hettingen
Ortschaftsrat Hettigenbeuern
Ortschaftsrat Stürzenhardt
Stadtrat - CDU und Ortschaftsrat Götzingen
Ortschaftsrat Bödigheim
Ortschaftsrat Eberstadt
Ortschaftsrat Eberstadt
Ortschaftsrat Unterneudorf
Stadtrat - SPD/Grün-Links.Bündnis für Buchen und Fraktionsvorsitzender
Ortschaftsrat Hettigenbeuern
Ortsvorsteher a.D. Waldhausen
Ortschaftsrat Waldhausen
Stadträtin - CDU
Ortsvorsteher Hollerbach
Stadträtin - CDU
Ortschaftsrat Waldhausen
Ortschaftsrat Oberneudorf